Přihláška do kurzu základní poslušnosti

 

 

 

Psovod

 

Jméno a příjmení:

Věk:   plnoletý  - neplnoletý

Adresa:
 

Telefon:

E-mail:

 

Pes

 

Jméno:

Plemeno:

Datum narození:

 

 

Po celou dobu trvání kurzu ručí psovod v plné míře za svého psa.

ZKO Šenov, ani instruktor vedoucí kurz poslušnosti, neodpovídají za škody způsobené psovodům, případně dalším osobám.

Všichni psi musí být v dobrém zdravotním stavu, podmínkou jsou platná očkování doložená očkovacím průkazem psa. 

V případě osob mladších 18ti let je potřeba k přihlášce dodat vlastnoručně podepsaný souhlas zákonného zástupce.

Udržovat cvičiště a jeho okolí v naprosté čistotě, psy venčit mimo cvičiště a přilehlé cesty

 

 

 

 

V Šenově dne:                                          Podpis

Přihláška

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.