Klubový řád

Základní kynologická organizace Šenov

KLUBOVÝ ŘÁD :

 

Každý člen se zavazuje podáním přihlášky s vlastnoručním podpisem k respektování tohoto klubového řádu.

 

  1. Každý člen je povinen zaplatit členské příspěvky v termínu,který určí výbor ZKO, ve výši,

      kterou schválí členská schůze ZKO.

 

  2. Každý člen je povinen zúčastňovat se členských schůzí,akcí pořádaných organizací a dle svého

      osobního volna také výcvikových dnů.

 

  3. Každý člen je povinen, v prostorách areálu organizace, řídit se pokyny členů výboru, nebo 

      určených instruktorů.

 

  4. Každý člen je povinen podílet se na údržbě a úpravě areálu organizace.

 

  5. Každý člen zodpovídá za škody způsobené svým psem,případně i znečištění;vše je povinen

      odstranit, nebo uvést do původního stavu.

 

  6. Každý člen je povinen mít svého psa v prostorách areálu organizace opatřeného pevným 

      stahovacím obojkem,pevným vodítkem a psa staršího osmi měsíců bezpečným náhubkem.Pokud je

      agresivní tak i dřív.

 

  7. Každý člen je povinen být řádně připraven na výcvikový den a mít sebou výcvikové pomůcky

     (aport,stopovací potřeby atd.)

 

  8. Nemocní psi a háravé feny nesmí být do areálu organizace voděni.

 

  9. Každý člen, pokud se chce zúčastňovat výcviku, musí mít svého psa řádně naočkovaného a na

      požádání předloží ke kontrole očkovací průkaz psa.

 

10.  Do prostoru klubovny a oplocení kolem ní, není dovoleno vodit dospělé psy, ani štěňata nad 5

       měsíců, taktéž není dovoleno uvazovat psy k oplocení.

 

11. Každý člen má právo zúčastňovat se akcí pořádaných dle plánu práce a využívat všechny prostory

      patřící organizaci.

 

12. Výcvikář má právo, v případě hrubého porušení kázně, vykázat člena v daný den z areálu

      organizace.

 

13. Každý člen je povinen vzorně reprezentovat naší organizaci.

 

14. Rodiče dětí, které jsou mladší dvanácti let a které se účastní  výcviku, jsou povinní setrvat po celou

      dobu  výcviku v blízkosti svého dítěte. Výcvikář nepřebírá zodpovědnost za jejich bezpečí.

 

15. Děti členů klubu mladší dvanácti let se budou pohybovat v době výcviku psů výhradně uvnitř

     oplocené zahrady klubu.

 

16. Součástí klubového řádu je výcvikový řád.

 

17. Opakované nedodržení tohoto klubového řádu může vést k vyloučení člena.

 

Za výbor ZKO:Spratek Otakar

Předseda ZKO

 

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.